THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Hiểu rõ pháp luật để tránh tình trạng đơn thư vượt cấp
28/10/2021 05:10:09

Ông Nguyễn Văn Tuất ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh trình bày: “Do không biết Luật Khiếu nại quy định người dân có quyền khiếu nại trong vòng 90 ngày sau khi nhận được quyết định hành chính, nên khi nhận được quyết định giải quyết từ cơ quan hành chính cấp huyện gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của gia đình, tôi khiếu nại muộn, khi quyết định đã ban hành gần 11 tháng.

Ông Nguyễn Văn Tuất ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh trình bày: “Do không biết Luật Khiếu nại quy định người dân có quyền khiếu nại trong vòng 90 ngày sau khi nhận được quyết định hành chính, nên khi nhận được quyết định giải quyết từ cơ quan hành chính cấp huyện gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của gia đình, tôi khiếu nại muộn, khi quyết định đã ban hành gần 11 tháng. Tôi không nắm được luật là lỗi của tôi nhưng trong quyết định hành chính cũng không nói rõ tôi có quyền khiếu nại trong vòng 90 ngày. Vì quá thời hạn nên khiếu nại của tôi không được thụ lý. Với trường hợp này, tôi phải xử lý như thế nào để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình?”.
Hiểu rõ pháp luật để tránh tình trạng đơn thư vượt cấp 

Điều 9, Luật Khiếu nại quy định: “Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính”. Điều 115, Luật Tố tụng hành chính quy định: "Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định hành chính... trong trường hợp không đồng ý với quyết định... hoặc đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại về quyết định...".

Điều 116, Luật Tố tụng hành chính quy định thời hiệu khởi kiện là “1 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính...”. Theo trình bày của ông Nguyễn Văn Tuất và đối chiếu với những quy định trên thì thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính đã hết nhưng thời hạn khởi kiện tại tòa (1 năm) vẫn còn. Vì vậy, ông Tuất có thể nộp đơn tại tòa án nhân nhân tỉnh để được xem xét, giải quyết nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình.

Pháp luật là phương tiện quan trọng để Nhà nước quản lý xã hội, mỗi công dân cần hiểu biết và thực hiện nghiêm. Công dân có thể tìm hiểu pháp luật qua sách báo, phương tiện truyền thông, internet hoặc nhờ sự tư vấn của các trung tâm hỗ trợ pháp lý, các luật sư... khi gặp vướng mắc để kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Để quá thời hiệu khiếu nại như trường hợp ông Nguyễn Văn Tuất trước hết là lỗi của công dân, tuy nhiên, thiết nghĩ, các quyết định giải quyết khi ban hành cần có nội dung hướng dẫn công dân các quyền, nghĩa vụ liên quan để công dân hiểu rõ, từ đó có thể giải quyết từ cơ sở, tránh tình trạng đơn thư khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2114
Trước & đúng hạn: 2114
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 22:57:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẢ LẠI - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Duy Lũy  -Chủ Tịch UBND

Địa chỉ: 212 Lê Thánh Tông -Phường Phả Lại - TP Chí Linh - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979544144

Email: xuanlinh900@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0