THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
PHƯỜNG PHẢ LẠI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRUYỀN THÔNG VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT.
19/10/2021 10:21:28

Trợ giúp pháp lý (TGPL) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là một lĩnh vực hoạt động mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc, đây không chỉ là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng yếu thế, đối tượng đặc thù trong xã hội mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

Sáng 19/10/2021,Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hải Dương đã phối hợp với UBND phường Phả Lại tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý tuyên truyền pháp luật cho hơn 80 đối tượng tại 13 KDC được TGPL trên địa bàn phường Phả Lại.

Không có mô tả. 
Tại hội nghị thành phần tham dự gồm có lãnh đạo trung tâm trợ giúp pháp lý Tỉnh Hải Dương, đại phương gồm có các ông bà lãnh đạo UBND, các ban ngành đoàn thể chính trị trong toàn phường cùng với sự tham gia của trên 80 người dân tại 13 khu dân cư đã về dự.
 Không có mô tả.
Tại hội nghị, nhân dân đã được tuyên truyền các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó, tập trung vào các nội dung chính quy định về quyền, nghĩa vụ của người được hưởng trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn, phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không ngừng đưa các quy định của pháp luật đến tận người dân. Những nội dung TGPL phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế tại địa phương. Việc TGPL đã gắn liền với nhu cầu trợ giúp của nhân dân.
Không có mô tả.
 
Kết thúc nội dung tuyên truyền pháp lý, các chuyên viên TGPL đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trực tiếp cho 10 người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh truyền nhiễm HIV.... về các vấn đề liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, bảo trợ và dân sự…
Không có mô tả.

Thông qua Hội nghị trợ giúp pháp lý đã góp phần trang bị cho người tham dự những nội dung cơ bản của các luật để từ đó nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật đồng thời góp phần bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý và giảm thiểu những vấn đề bức xúc diễn ra trong đời sống hằng ngày.
Không có mô tả.
Hoạt động trợ giúp pháp lý đã góp phần đưa chủ trương xoá đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, bảo đảm công bằng xã hội của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống; giúp cơ quan nhà nước khác giải quyết các vụ việc một cách chính xác, khách quan, công bằng và đúng pháp luật; góp phần giải toả những vướng mắc pháp luật của nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; góp phần ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tạo lập cơ chế thực hiện nguyên tắc Hiến định: Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, bảo đảm công bằng xã hội; góp phần giữ vững và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân./. 
Không có mô tả. 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1258
Trước & đúng hạn: 1258
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/06/2023 21:48:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẢ LẠI - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Duy Lũy  -Chủ Tịch UBND

Địa chỉ: 212 Lê Thánh Tông -Phường Phả Lại - TP Chí Linh - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979544144

Email: xuanlinh900@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0