Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
167/TB - UBND 16/06/2023 Thông báo về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023 ủy ban nhân dân phường Tải file Tải về
324/TB-UBND 22/11/2022 Thông báo niêm yết công khai dự thảo báo cáo đánh giá kết quả, đề nghị công nhận phường Phả Lại đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật và dự thảo bằng tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu Ủy ban nhân dân phường Tải file Tải về
325/BC-UBND 22/11/2022 báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận phường Phả Lại đạt chuẩntiếp cận Pháp Luật Ủy ban nhân dân phường Tải file Tải về
166/TB-UBND 09/05/2022 THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI TÌM HIỂU TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN NĂM 2022 ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
130/TB-UBND 22/03/2022 THÔNG BÁO VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG TỈNH HẢI DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
83/KH-UBND 10/03/2022 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG PHẢ LẠI ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
121/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
78/KH-UBND 28/02/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HÒA GIẢI XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022 ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
77/KH-UBND 28/02/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG PHƯỜNG PHẢ LẠI NĂM 2022 ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
76/KH-UBND 28/02/2022 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG PHẢ LẠI NĂM 2022 ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
75/KH-UBND 28/02/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG PHẢ LẠI ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
118/QĐ-UBND 15/02/2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KÉO DÀI THỜI GIAN THAM GIA DÂN QUÂN ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
117/QĐ-UBND 15/02/2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG DÂN HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ THAM GIA DÂN QUÂN ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
116/QĐ-UBND 15/02/2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA DÂN QUÂN ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
80/TB-UBND 07/02/2022 THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH, ỦY VIÊN UBND;CÁN BỘ CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHẢ LẠI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
34/TB-UBND 07/02/2022 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC , NGƯNG HIỆU LỰC NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
115/QĐ-UBND 27/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung dự toán ngân sách phường năm 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
72/QĐ-UBND 27/01/2022 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TỰ KIỂM TRA, RA SOÁT HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG PHẢ LẠI NĂM 2022 ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
72/KH-UBND 27/01/2022 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TỰ KIỂM TRA, RA SOÁT HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG PHẢ LẠI NĂM 2022 ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
73/KH-UBND 27/01/2022 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN "ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025"NĂM 2022 ỦY BAN NHÂN DÂN Tải file Tải về
1234567
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2114
Trước & đúng hạn: 2114
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/09/2023 23:46:37)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẢ LẠI - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Duy Lũy  -Chủ Tịch UBND

Địa chỉ: 212 Lê Thánh Tông -Phường Phả Lại - TP Chí Linh - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979544144

Email: xuanlinh900@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 8
Tất cả: 28,215